BİR TƏSADÜF, BİR GÖRÜŞ

Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Həyatda xoş təsadüflər çox olur. Bu təsadüflərdən biri də Gülnarə

müəllimə ilə rastlaşmağımdır.

Yayın isti günlərindən biri idi. Parkdakı ağacların kölgəsində olan

skamyalardan birində əyləşmişdim. Yaxınlıqdakı skamyalarda da

əyləşənlər vardı. Baxdım boylu-buxunlu, gülərüz bir gənc xanım xeyli

aralıda dayanıb. Gah mənə, gah skamyalarda əyləşənlərə baxır. Məsələni

anladım, xanım bir yerdə əyləşib dincəlmək istəyirdi. O biri skamyalarda

yer yoxdu. Xanımın məqsədini anladım, fikirləşirdi ki, görəsən burada

əyləşmək olar, ya yox, yəni mən buna razılıq verəcəyəmmi. Mən ona

səsləndim:

-Buyurun əyləşin.

Xanımın üzü güldü:

-Çox sağ olun.

-Siz müəlliməyə oxşayırsınız.

-Hardan bildiniz?

-Nəzakətinizdən, hərəkətlərinizdən. Siz gələn kimi də bu skamyada

əyləşə bilərdiniz, amma fikir verdim ki, bayaqdan götür-qoy edirsiniz.

Yəni nəcib və həssassınız. Fikirləşdiniz ki, mən razı olmasam, buranı tərk

edib başqa bir yerdə dincəlməyi münasib biləcəksiniz.

Gülümsündü:

-Deyəsən Siz də müəllimsiniz.

-Elədir.

Ağlıma nə gəldisə dedim:

-Yəqin siz də bizim Pedaqoji Universiteti bitirmisiniz.

-Xeyir. Mən Tümen Dövlət Pedaqoji Universitetinin rus dili və

ədəbiyyatının tədrisi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

-Maraqlıdır.

-Bəli, mən həmin ali məktəbi bitirmişəm. Çünki atam da, anam da

uzun müddətdir ki, Rusiya Federasiyasında yaşayırlar. Mən də, qardaşım

da Tümen vilayətində doğulub boya-başa çatmışıq. Adım Gülnarədir.

Paşayeva Gülnarə Yusif qızı.

Ona baxıb gülümsədiyimi görəndə müsahibimin də üzünə təbəssüm

qondu. Mən onun söhbətinə müdaxilə etdim:

-Dediklərinizdən məlum olur ki, balalarımıza rus dili və

ədəbiyyatından dərs deyirsiniz. Başqaları kimi siz də özünüzü rus dilli

sayırsınız?

-Xeyr. Çünki biz – qardaşımla mən orta məktəbdə də, ali məktəbdə

də rus dilində təhsil alsaq belə, evimizdə həmişə ana dilimizdə danışmışıq.

Valideynlərimiz milliliyə, adət-ənənələrə xüsusi fikir verən, soya-kökə

bağlı adamlardır. Onlar xalqımızı, adət-ənənələrimizi, Vətənimizi çox

sevirlər. Biz də elə bu ruhda böyümüşük. Orta məktəbdə də, ali məktəbdə

də həmişə ermənilərlə söhbətim tutmayıb. Onlar hər zaman bizim xalqa

qarşı şər, böhtan yağdırıblar. Mən də buna görə narazılığımı bildirəndə

ruslar da ermənilərin tərəfini tuturdular. Ermənilər torpaqlarımıza göz

dikdiklərini hər zaman açıq-aşkar deyir, bu torpaqların onlara məxsus

olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Mənim təmkinli cavablarımı, onların

qabağından qaçmadığımı görüb təəccüblənirdilər. Mənin dirənişim,

faktlarla, dəlillərlə danışmağım hiss edirdim ki, onları həm qəzəbləndirir,

həm də heyrətə gətirirdi.

-Peşəniz sizi məmnun edirmi?- deyə soruşdum.

-Əlbəttə. Mən uşaqlara rus dili və ədəbiyyatını səylə öyrədirəm.

Eyni zamanda onlara ana dilimizin incəliklərini də xatırladıram.

-Necə? Siz Azərbaycan dilinin qrammatikasını da uşaqlara

öyrədirsiniz?

-Bəli. Bilirsinizmi, təxminən on beş ildir pedaqoji işlə məşğul

oluram. Sizdən nə gizlədim, əvvəlcə Azərbaycan dilinin qrammatikasını

yaxşı bilmirdim. Bunu özümə qüsur kimi qəbul edib dilimizin

qrammatikasını öyrənməyə başladım. Kurslara getdim, dərsliklərə

baxdım… Nəhayət, məqsədimə nail oldum. Çünki ana dilini bilmədən

digər dilləri həm öyrənmək, həm də tədris etmək çətin olur. Bir də hansı

peşə, sənət sahibi olursa-olsun, mənsub olduğu xalqın dilini, ədəbiyyatını,

tarixini bilməlidir.

-Söhbətimizdən məlum olur ki, siz müəllimlikdən, pedaqoji

fəaliyyətdən, bir sözlə, bu sənətdən zövq alırsız. Sevirsiniz bu sənəti.

-Dünyada ən yaxşı sənət müəllim peşəsidir. Çünki dünyavi aləm

yaranandan hər bir sənət və peşə sahibi, kim olursa-olsun müəllimlərin

əməyinə möhtacdır. Onların nəsihətləri, tapşırıq və göstərişləri, verdiyi

bilgilər olmadan irəli getmək, həqiqətin yolunu tapmaq mümkün deyil.

Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Mirzə Cəlil, Məhəmməd Tağı Sidqi,

Cavid Əfəndi, daha kimlər müəllim olmayıblarmı? Bunlardan M.S.Sidqi

Ordubadda “Əxtar” (“Ulduz”), Naxçıvanda “Məktəbi-tərbiyə”

məktəblərini açıb. Bir sözlə, tanınmış maarifçilərimiz az olmayıb. İnsanın

sənətinə, peşəsinə sevgisi, vurğunluğu olmasa onun ustalaşması,

kamilləşməsi mümkün ola bilməz.

-Maraqlıdır, Sizin Azərbaycan dilinin qrammatikasını səylə

öyrənməyiniz məni heyrətləndirdi. Burada ana dilimizə tükənməz sevgi

və məhəbbətinizin olduğunu görürəm. Mənə təəccüblü gələn odur ki, siz

rus dilində təhsil almağınıza rəğmən, dilimizə marağınız azalmayıb,
əksinə artıb.
Bilirsinizmi, buna görə mən valideynlərimə borcluyam. Atam
həmişə deyir:
-Rusiyadan baxanda doğma Azərbaycan bir az daha gözəl görünür.
Deyirəm:
-Ata, bu nə deməkdi.
Deyir:
-Rusiya- bura qürbətdi, qızım. Odur ki, qürbətdən vətən daha gözəl
görünür. Qaldı Azərbaycan dilinin qrammatikasını səylə öyrənməyim…
Axı doğma dilin incəliklərini bilmədən irəli getmək olmaz. Hər bir adamı
onun yazısı ilə də tanıyırlar. Zənnimcə, adam nə qədər ana dilinin qaydaqanunlarını yaxşı bilir, bir o qədər yazı-pozusu qəlblərə yol tapar. Həm də
mən istəyirəm ki, şagirdlərim hər tərəfli biliyə malik olsunlar. Üstəlik, hər
birinin özünəməxsus üslubu olsun.
-Deməli, Siz balalarımıza ana dilimizin incəliklərini də öyrədir,
onun əhəmiyyətini, gələcək həyatda böyük rol oynayacağını anladır, bir
sözlə, onlara doğru yol göstərirsiniz.
-Əlbəttə. Onların hər birinin uğuru, xeyirli xəbəri məni
qanadlandırır, məni öz sənətimə daha da möhkəm bağlayır, özümə inam
yaradır.
Bəli, mənim Gülnarə müəllimə ilə görüşüm bir təsadüfdü, amma
yaddaqalandır. Belə cəfakeş, ürəyi balalarımıza sevgi və məhəbbətlə dolu
pedaqoqlarımızı görəndə ürəyim dağa dönür. Sevinirəm ki, nə yaxşı belə
qabiliyyətli, dünyagörüşlü müəllimlərimiz var. Bunu da qeyd edək ki,
oktyabr ayının 5-i “Müəllimlər Günü”dür. Bu münasibətlə Gülnarə
müəlliməni ürəkdən təbrik edir, ona pedaqoji fəaliyyətində uğurlar və can
sağlığı arzu edirəm.

  1. Tacir Səmimi,
    Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent

reklam

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR