TAİB-in Gənclər Təşkilatının sədri:”Türkiyəyə və Türk dünyasına düşmən mövqeyi olan Fransa ermənilərdən silah kimi istifadə edir”

Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Bir gənc olaraq Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya doğru-dürüst çatdırılmasında maraqlıyam və bu sahədə fəal olmağa çalışıram. Bu gün Türk Ağsaqqalları Birliyi-TAİB-in Gənclər Təşkilatına toplaşmış gənclərin əsas missiyalarından biri də ən çox terrora məruz qalan türkdilli ölkə olaraq tarixini qorumaqdır. Azərbaycanın başına gətirilən müsibətləri tarixi fakt olaraq gələcək nəsillərə ötürmək biz gənclərin vətəndaşlıq borcu ilə yanaşı, həm də vicdan işidir.
Sözümü bir tarixi faktla başlamaq istəyirəm. Eçmiədzin Sinodunun prokuroru A.Frenkelin 1907-ci ildə Ali Sinoda göndərdiyi arayışda deyilir: “Erməni xalqının tarixi taleyi bu xalqın tamamilə müstəqil dövlət yarada bilməməsini təkzibolunmaz dəqiqliklə sübut edir”.“… erməni xalqı ali sivilizasiyanı dərk etmək iqtidarında olmadığını sübut etdi, çünki bir neçə minilliklər ərzində dünya tarixinə onların elm və mədəniyyət xadimindən bir nəfərin belə adı yazılmayıb”. “Hərislik, intriqalar, satqınlıq, andı pozma, yaltaqlıq bu qəbilənin əsas milli xüsusiyyətlərindəndir, bu vətəndaşın – erməninin qürurla adını çəkə biləcəyi vətəni yoxdur, yalnız 1300 il qul kimi yaşaması və hamı tərəfindən parazit kimi lənətlənməsi haqda acı etirafı var”. “Ermənilər özləri haqda hələ qədimdən pis fikirlər yaradıblar. Bu da yəqin ki, əsassız deyil. Elə olmasaydı, dünyanın bir çox xalqları, o cümlədən ayrı-ayrı zamanlarda eyni fikirdə olmazdılar. Məhz ermənilər hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Onları heç kəs öz evinə buraxmır, çünki oğrudurlar. Onlar nəinki özləri çığırırlar, həm də özləri kimi axmaq və satqınları da buna məcbur edirlər”.
Hər zaman özlərinə ağa axtaran və itə “sahibinə görə hörmət edirlər”- ifadəsini özlərinə yol tutan ermənilər hal hazırda da öz əməllərini davam etdirir. Biz tarixdə erməni dövlətinin tarixindən yox, erməni xalqının tarixindən danışıldığının şahidiyik. Çünki, onların dövlətçilik tarixi yoxdur. Ermənilər həmişə əsarət altında olan və ağalarının kölgəsində yaşayan bir millət kimi tarixə həkk olunmuşdur. Lakin, onlar öz ağalarına heç vaxt tam sadiq olmamışlar. Bizansda yaşayan və yüksək vəzifə tutan ermənilər Bizansın çöküşü ilə Osmanlı tərəfinə keçmiş və Bizansa əks mövqedə olmuşdur. Daha sonra Osmanlının zəifləməsini fürsət bilərək öz yeni ağaları olan Rusların tərəfinə keçmişdirlər. Osmanlı daxilində yüksək vəzifə tutmuş ermənilərin dəstəyi ilə 1890-cı ildən etibarən başlayan üsyanlar 1915-ci il Osmanlı hakimiyyətini radikal qərarlar almağa məcbur etmiş və sözügedən soyqırım iddiası da bu dövrdən etibarən ortaya çıxmışdır. Güclənən erməni millətçiliyi Anadolunun şərqində və Kilikya adlanan cənub bölgələrində kütləvi şəkildə yaşayan ermənilərdə separatçı meyli gücləndirdikcə üsyanlar da təbii hal almağa başlayır. İlk üsyan 1890-cı ildə Ərzurumda gerçəkləşmiş, daha sonra Van, Sason, Adana üsyanları bir-birini izləmişdir. Bu hadisədən sonra 1905-ci ildə sultana sui-qəsd cəhdi olsa da, uğursuzluqla nəticələndi. Bölgədə təşkilatlanan erməni komitələri mülki şəxslərə qarşı da xüsusi amansızlıq nümayiş etdirmişdir. Belə olan halda Osmanlı məcburi içlərində olan xainləri köçürməli idi. Əks halda silahlanmış terroristlər mülkü əhaliyə qarşı terror aktı törədib, müsəlman əhaliyə zülm verir və bununla da yanaşı Osmanlı ordusunun əleyhinə olan qüvvələrlə ittifaqda olurdu.
Soyqırım-etnik, irqi, dini və ya milli qrupun düşünülmüş və sistematik şəkildə tam və ya qismən məhv edilməsidir. Hələ imperiya dövründə SSRİ-nin daxilində olan Azərbaycan  ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qalmış və köçkünlük zamanı da çoxlu itkilər vermişdir. Öz törətdikləri təxribatlarla, soyqırımlarla, yağmalarla tarixə həkk olunmuş ermənilər bu gün qondarma soyqırımla çıxış edib, ermənilərin və erməni lobbisinin hədəfi “4 T” adlanan tələblərinin yerinə yetirilməsinə fokusalanıblar : 1)”Soyqırım”ın dünyada tanınması; 2)Türkiyənin “soyqırım”ı tanıması; 3)Türkiyənin “soyqırım”a uğramış adamların varislərinə təzminat ödəməsi; 4)Türkiyənin Şərqində ermənilərə torpaq verilməsi; Birinci hədəfə faktiki olaraq yaxınlaşıblar. Artıq demək olar ki, bütün Qərb mətbuatı və ictimaiyyəti “soyqırım” iddialarını qəbul edir. Qalır məsələnin hüquqi və siyasi tərəfi. Fransa isə Türkiyəyə və Türk dünyasına düşmən mövqeyi olan dövlət kimi ermənilərdən silah kimi istifadə edir. Ermənilər əvvəllər etdikləri kimi ağaları zəifləyən kimi yeni ağa tapır və ona sığınır. Rusiyanın zəifləməsini dərk edən ermənilər qərbə, yeni ağalarına doğru dördnala çapırlar. Fransa və qərbə isə erməni kimi yalını verəndə hürən it lazımdır ki, onları bozqurdun hücumundan qoruya bilməsə də, xəbərdar etsin.
Artıq bütün dünya İkinci Qarabağ savaşında Türkün gücünün, qüdrətinin bir daha şahidi olub.
Türkün qolu bükülməz! Biz TÜRK GƏNCLİYİ ayaqdayıq!
Sübhan Xıdırzadə,
TAİB-in Gənclər Təşkilatının sədri

reklam

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR