ERMƏNİ DÜŞMƏNÇİLİYİ

Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Ermənilər XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq müvəqqəti sığındıqları ölkələrdə rahat durmayaraq, xüsusilə Türkiyə və Azərbaycan türklərinə qarşı torpaq iddiası irəli sürərək düşmənçilik siyasəti aparırlar. Onların bu fikirləri tarixdə qalmamış və hələ də yalan torpaq siyasətlərini davam etdirirlər. İstəyirlər ki, başqasının  torpağında qurduqları dövlətin ərazisini genişləndirib  “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq xülyasını gerçəkləşdirsinlər. Bunu onların özləri də gizlətməyərək harda Türk görsələr kimliyindən və ölkəsindən asılı olmayaraq həmin adamın günahkar olub-olmadığına baxmayaraq, insanlara rəhm etmədən qırmağı özlərinə milli borc bilirlər.

Tarixçi İqrar Əliyev “Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr” kitabında qeyd edir ki, “Ermənilər Osmanlı Türkiyəsindəki qeyri müsəlman-alban, udu, aysor, hay, assur, kopt, yezdi kürdü və hindistanlı qaraçı tayfa, icma və etnosların süni yolla sintez olunması nəticəsində əmələ gələrək birləşmiş qalıqlarından ibarət aqlomeratdan təşkil olunmuşlar. Hələ XIX əsrdə nəşr olunan erməni jurnalı “Mıqts”­da ermənilərin qaraçılardan törəndikləri yazılmışdır. Yunan tarixçiləri isə ermənilərin yunanlardan törəndiyini iddia edirlər. Beləliklə, ermənilərin Qafqazda və onun ətraflarında aborigen millət, xalq, tayfa və s. olmadıqları heç kəsdə şübhə doğurmur. Ermənilərin özləri də bu regionda yerli (avtoxton, aborigen) deyil, gəlmə (allaxton) olduqlarını inkar etmirlər”.

Qeyd etmək lazımdır ki, Çar Rusiyası və daha sonrakı dövrlərdə qurulan SSRİ Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı bir mənalı şəkildə düşünülmüş olaraq ermənilərdən istifadə etmişdir. Buna səbəb isə onların yersiz torpaq iddiaları və normal xalq olaraq formalaşmaması səbəb olmuşdur. Elə buna görə də ermənilərdən istifadə etmək onlar üçün asan olmuşdur. Bu fikirlərin əsli bütün tarixi qaynaqlarda öz əksini tapmışdır. Erməni düşmənçiliyini və onların müənfur xislətini tək türklər deyil bütün dünya xalqları, ziyalıları görmüş və onlara laiqli qiymət vermişdir. Ermənilər haqqında deyilən bəzi fikirlərə nəzər salsaq görərik ki, ermənilər haqqında deyilənlər əbəs deyildir.

Məşhur şair Sədi Şirazi yazmışdır:

“Ermənidir yer üzünün Əhriməni (“pisniyyətli və ya xəbis ruh”)

İnsanlığın düşmənidir düşməni”.

Məşhur Roma tarixçisi Korneli Tasit yazır: “Bu xalq (ermənilər) istər xasiyyətinə, istərsə də coğrafi vəziyyətinə görə qədimdən ikiüzlü və riyakardır. Böyük dövlətlər arasında olan ermənilər daimi romalılara ədavətdən, yunanlara nifrətdən, parflara isə həsəddən az qala partlayacaqdılar”. Rus tarixçisi Potto isə yazır: “Rus qoşunlarının Gəncə və İrəvan üzərinə yürüşləri zamanı erməni keşişləri İoanneş və Nerses 1500 nəfər erməni yaraqlısının başında döyüşlərdə iştirak etmişlər. Ermənilər Gəncəyə hücum edən rus qoşunlarının ön cərgələrində olurdular və ruslara bələdçilik edirdilər”.

Rus şairi Puşkin ermənilər haqqında dediyi sözlərə qulaq verəndə şairin ruhuna Fatihə oxumağı özümə borc bildim. Puşkin yazır: “Tı trus, tı rab, tı vor, tı armenin”, yəni ki, “sən qorxaqsan, sən köləsən, sən oğrusan, sən ermənisən”. Başqa bir rus şairi Lermontov “sən qulsan, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən” demişdir. Rus tarixçisi V.Veliçko yazır: Ermənilər haqqında qədim dövrlərdən bəri pis fikirlər formalaşıb ki, bunun da əsassız olmadığı öz-özünə aydınlaşır. Belə olmasaydı müxtəlif zamanlarda, müxtəlif xalqlarda ermənilər haqqında bu cür fikirlər meydana gəlməzdi: “ermənilərin zəhlətökən fırıldaqçılığı, iyrənc eybəcərliyi, biabırçı alçaqlığı var” və ya “satqın sözünü işlətmədən erməni tarixini xarakterizə etmək olmaz”.

Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, erməni düşmənçiliyinin heç bir haqlı tərəfi yoxdur. Heç bir dövlət erməniyə məxsus torpağı işğal etməyib. Heç bir xalq ermənilərə qarşı kin bəsləməyib və onları haqsız yerə öldürməyib. Tarixə və dövrümüzə nəzər salsaq görərik ki, onlara qarşı nə olubsa öz əməlləri və xəyanətlərinə görə olmuşdur. Ermənilər bilməlidir ki, onların xəyanəti,  işğalçılıq siyasəti, uydurduqları yalanlar və düşmənçilikləri ancaq və ancaq özlərinə ziyan vuracaqdır.

Allah xalqımızı erməni və onların havadarlarının xəyanətindən qorusun!

 

Politoloq Orxan Orucov

Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin Müşaviri

reklam

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR