İsrail Təhlükəsizlik Akademiyası: “Ermənilərin Azərbaycana qarşı Xolokostdan öz çirkin təbliğat və qara yaxma kampaniyası kimi istifadə etməsi riyakarlıqdır”

Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

 

Ermənilər özlərinin xislət və xarakterinə uyğun olaraq daim bütün mübarizələrini yalan və riya üzərində qururlar. Ermənistan hər zamankı kimi‚ növbəti dəfə məkrli əmələ əl atıb. Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycana qara yaxaraq riyakarcasına bildirib ki‚ “Ermənistanın baş naziri Paşinyan AFP-yə müsahibəsində azərbaycanlıları anklavda “əsl getto” yaratmaqda ittiham edib və guya bu, “növbəti Holokosta hazırlıqdır”.

Qarabağdakı separatçıların nümayəndəsi Vardanyan isə hətta bəyan edib ki, “ermənilərin iztirabları Holokost qurbanlarının çəkdiyi əzablardan daha çoxdur…”.

Göründüyün kimi Ermənistan özünün məkrli siyasətini həyata keçirtmək üçün öz çirkin və iyrənc təbliğat üsullarına Xolokost qurbanlarını da əlavə edib. Ermənistan dövləti və məkrli erməni lobbisi Xolokostdan riyakarcasına istifdə edərək öz təbliğatını ikinci Dünya Müharibəsi zamanı Hitler tərəfindən qorxunc soyqırıma və dəhşətlərə məruz qalan Yəhudilərin üzləşdikləri ilə müqayisə etməyə çalışır. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Avropada yaşayan bütün Yəhudilərin 4-də 3-ü kütləvi şəkildə ən ağır işgəncələrlə qətl edilmişdir. Alman Gettolarında Yəhudilərin üzləşdikləri fəlakət tükürpədici və qorxunc bir soyqırım idi. Tarixdə Xolokostla və Yəhudilərin başlarına gətirilən məşəqqətlər qətiyyən heçbir xalqın başına gətirilməmiş‚ heçbir xalq tarix boyu Yəhudilərin çəkdiyi iztirab qədər iztirab çəkməmişdir. Bu səbəbdən Yəhudilərin üzləşdikləri misli görünməyən qorxunc soyqırım aktları qətiyyən müqayisə edilə və nisbət göstərilə bilməz.

Azərbaycan ta qədimdən bu günə qədər dünyanın ən tolerant ölkəsidir. Azərbaycanda min illərdir ki‚ dərin tolerantlıq və multukultural dəyərlər ənənəsi vardır. Burada heçbir millətə da burada yaşayan heçbir xalqın nümayəndəsinə qarşı ayrı-seçkilik‚ kobudluq sərgilənməmişdir. Bütün xalqlar burada dostluq‚ qardaşlıq və doğmalıq şəraitində yaşayır. Ermənilər isə bütün tarix boyu Azərbaycan ərazilərində‚ fitnə-fəsad‚ təxribatlar və soyqırımları törətmişlər. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri‚ o cümlədən Yəhudilər əsrlər boyu ermənilərdən zərər görüb və ermənilər tərəfindən qətliama məruz qalıb. Azərbaycanda Quba rayonu ərazisində ermənilər kütləvi şəkildə bir neçə min Yəhudini 1918-20-ci illərdə Yəhudi olduqları üçün qətl edib. Qubadakı Soyqırım Memoeial kompleksindəki məzarlıq bunu açıq-aşkar sübut edir. Ermənilərin özü qatildir və əlləri qana bulaşmış millətdir. Ermənilər hər zaman Qafqazda Yəhudilərə qarşı düşmənçilik siyasəti yeridib və fürsət düşdükcə Yəhudilərə qarşı zaman-zaman hücumlar‚ qətliamlar törədilib. Ermənilər son dərəcə şovinist bir millətdir və daim etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Hazırda Ermənistanda olan Yəhudilərə qarşı hücumlar və sıxışdırılmalar başlayıb.

Bu gün belə bir millətin özlərini Xolokost qurbanlarının pak və şərəfli adları ilə özlərini eyni tutmaları dərin hiddət doğurur. Azərbaycan ərizisində heçbir zaman ermənilərə qarşı soyqırım faktı olmayıb və heçbir tarixi mənbə buna şahidlik etmir. Azərvaycan xalqı son dərəcə hümanist və tolerant xalqdır və tarix boyu ermənilərə də hümanistcəsinə davranıb. Bu gün də Azərbaycan dövləti ermənilərə qarşı öz ənənəvi hümanizm siyasətinə uyğun olaraq davranmasına baxmayaraq ermənilər riyakarcasına Xolokost adından istifadə edərək məkrli şəkildə Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası aparmağa çalışır.
Halbuki‚ ermənilərin və onun havadarlarının iddiasının əksinə olaraq bu günə qədər Azərbaycan ərazisində ermənilərə qarşı heçbir kobudluq‚ blokada şəraiti olmayıb. Bütün bunlar ermənilərin öz çirkin və məkrli məqsədləri üçün uydurduqları yalan və böhtandır. Azərbacan rəhbərliyi və hökuməti ermənilərə hümanizm prinsipləri çərçivəsində və beynəlxalq konvensiyalara‚ beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq davranır. Ermənilər qətiyyən bunun əksini sübut edə bilməzlər.

Ermənilər özləri tarix boyu Bizans‚ Roma‚ Çar Rusiyası və Sovet imperiyaları tərəfindən əzizlənmiş‚ daim bunların himayəsi altında olmuşdur. Bu gün də Ermənistan dövləti cinayətkar və terrorçu İran molla rejiminin‚ Hindistanın‚ Fransa və bir çox yerlərin ciddi himayəsindədir. Onlar hər zaman özlərinin yalan və riya dolu haray-həşirləri sayəsində bütün dünyanın diqqətlərini çəkməyini və bütün dünya dövlətlərin‚ başda müsəlman ölkələrinin güclü dəstəklərini qazanmışdır.

Xolokost Yəhudi soyqırımında ağır dəhşətlər və işgəncələrlə toplu şəkildə kütləvi qətl edilmiş günahsız Yəhudilərin məruz qaldığı ümumbəşəri bir cinayətlə özlərinin çirkin əməllərinin müqayisə edilməsi və təxribat və qara yaxma məqsədilə Xolokost qurbanlarının başlarına gətirilmiş dəhşətli soyqırımla və alman Gettolarında yaşanan misli bərabəri olmayan tüpürpədici barbarlığı və insanlıq xaricində olan cinayətlərlə özlərini lüks həyatlarını müqayisə edərək eyniləşdirməyə çalışmaları insanlıqdan uzaq olan‚ mənfur bir əməldir. Bu‚ günahsız Xolokost qurbanlarının təmiz və pak ruhlarına və onların xatirələrinə ağır hörmətsizlikdir. Ermənilərin öz çirkin və məkrli təbliğatlarına Xolokostu da daxil etməsi heçbir halda bağışlana bilməz. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Hitler Nasizmi tərəfindən toplam 6.000.000 (altı milyon)-dan artıq dinc və günahsız Yəhudi anti-semitizmin qurbanı olmuş və sadəcə sırf Yəhudi olduqları üçün Yəhudilərə olan nifrət səbəbilə ən ağır işgəncələr və görünməmiş qəddarlıqlarla‚ misli görünməyə vəhşiliklərlə kütləvi qətl edilmişdir. Bu‚ heçnə ilə ölçülə və müqayisə oluna bilməz. Bu hal həm vicdansızlıq‚ həm də mənəvi cinayətdir.

Ermənistan və havadarları bölgədə öz çirkin niyyətini həyata keçirtmək üçün hər cür fitnə və təxribata əl atmaqdadır. Hazırda İran molla rejiminin və Fransanın himayəsi ilə bölgədə qarışıqlıq və təxribat yaradan Ermənistan birmənalı olaraq bölgənin təhlükəsizliyini pozur. İran molla rejiminin və Fransanın təlqinləri Ermənistan Cənubi Qafqazda terror dalğası yaradır. Fransanın Qarabağdakı erməni qanunsuz birləşmələrinə göndərdiyi yardım da bölgədə hərbi siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi daşıyır. Qarabağ Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən məhz beynəlxalq hüquqla tanına qanuni ərazisidir və heç bir ölkə Azərbaycandan xəbərsiz və Azərbaycanın rəsmi icazəsi olmadan bu ölkənin tərkib hissəsi olan qanuni ərazisinə özbaşına gələ bilməz. Fransanın xoş niyyəti vardısa bunu öncə Azərbaycan tərəfinə rəsmi qaydada bildirməli‚ xoş niyyətini bildirərək və məqsədini əsaslandıraraq razılaşdırmalı və Azərbaycanla müştərək şəkildə hər iki ölkənin hükuməti birgə olaraq Qarabağdakı ermənilərə yardım apara bilərdilər. Əks təqdirdə‚ bir ölkənin icazəsi olmadan onun beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan ərazisinə‚ suveren sərhədlərinə daxil olmağa cəhd etmək məhz beynəlxalq hüquqla ağır cinayətdir. Fransa tərəfi‚ məhz yardımı gətirən şəhər merləri və xüsusən Paris meri bu hərəkəti ilə təxribat törətməyə cəhd ediblər. Fransa tərəfi də yaxşı bilir ki‚ hər hansısa bir ölkənin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan və beynəlxalq qanunlarla qorunan suveren sərhədlərinə daxil olmağa çalışmaq təxribat‚ özbaşınalıq və cinayətdir. Bu addım bölgədə yeni hərbi eskalasiya və qarşıdurma yaratmağa hesablanmış addımdır. Bu kimi təxribat əməli Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdidir.

Bu gün Fransanın ermənilərə dırnaqarası hümanitar yardımı böyük bir hiylədir. Fransanın məqsədi ermənilərin əli ilə bölgəyə gəlməkdir. Fransa işğalçı və istismarçıdır. Vaxtilə Qarabağın erməni işğalında olduğu 30 il ərzində Qarabağı talan edən əsas istismarçı şirkətlər məhz İran və Fransa şirkətləri idi. Fransa və İran şirkətləri Qarabağın təbii sərvətlərini‚ qızıl‚ gümüş‚ mis‚ molibden və s. təbii sərvətləri talayaraq aparmışdır. Fransa indi bu talançılıqdan məhrum olduğu üçün Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə barışmır və Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilmir. Bu səbəbdən var qüvvəsilə Azərbaycana qarşı hücuma keçib və əlindən gələn təxribatı törətməyə çalışır.

Sual yaranır ki‚ Fransanın Qarabağda nə işi var?? Hansısa bir ölkənin daxilinə o dövlətin xəbəri olmadan‚ öncədən danışıb razılaşdırmadan özbaşına hümanitar yardım göndərmək cəhdi heçbir beynəlxalq hüquq normalarına sığmır.

Fransa və İran molla rejimi erməniləri silahlandıraraq Azərbaycan ərazilərində təxribatlar yaradırlar. İranın Azərbaycana qarşı düşmənçiliyi məhz Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən‚ 1991-ci ildən bu günə qədər davam edir və molla rejiminin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları vardır. İran heçbir zaman qonşuluğunda güclü və qüvvətli Azərbaycanın olmasını gözü götürməyib və Azərbaycanın güclənməsini‚ inkişafını və ermənistan üzərindəki qələbəsini həzm edə bilmir və qətiyyən bununla barışa bilmir. Çünki‚ Azərbaycanın güclənməsini və inkişafını istəmir. Bunun da bir çox səbəbləri vardır. Cənubi Azərbaycan‚ Təbriz faktoru və daim Qarabağı özünün narko- plantasiyasiyası hesab etməsi‚ 30 il narkotik əkib-becərərək milyardlarla dollar qazanc əldə etdiyi Qarabağdakı qeyri-qanuni qazanc fəaliyyətlərindən məhrum olmasıdır. Zəngəzur dəhlizinə də bu səbəblə İran rejimi qarşı çıxır. Çünki‚ məhz Zəngəzur vasitəsilə İran molla rejimi Ermənistana silah-sursat və hərbi texnika göndərərək bölgədə daim Azərbaycana qarşı təhlükə‚ təxribat və münaqişə yaratmağa‚ Ermənistanı sülhdən çəkindirməyə çalışır. Bununla da Ermənistan təxribatlara və münaqişələrə təhrik edilir. İran və Fransa bu istiqamətdə dəridən-qabıqdan çıxır.

Və məhz‚ bu və digər bütün hallar erməniləri cəsarətlərndirərək Xolokost qurbanlarının pak adlarının Azərbaycana qarşı özlərinin çirkin və riya dolu təbliğatlarında istifadə edilməsinə şərait yaradır.

Bu hal Xolokost qurbanlarına qarşı ağır hörmətsizlikdir.

Biz‚ ermənistan rəhbərliyinin‚ öz çirkin qara yaxma kampaniyalarında Xolokost adından istifadə etməsinə qəti şəkildə etiraz edərək bu mənfur əməli qətiyyətlə pisləyirik.

İsrailin əsl dostu Azərbaycana qarşı ermənilərin və havadarlarının həyata keçirtdiyi bütün məkrli qarayaxma kampaniyalarına qarşı dost və qardaş Azərbaycan dövlətinin və xalqının yanındayıq.

 

 

İsrail Təhlükəsizlik Akademiyasının
Qafqaz üzrə Azərbaycan Respublikasındakı
Regional Nümayəndəliyi

reklam

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR