Mustafa Yeniasır:”Türk dünyasının farklı bölgelerine baktığımızda aralarındaki mesafe fiziki anlamda uzak olsa da kültüre dair birçok şeyin ortak olduğunu söyleyebiliriz”

Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Türkler, yüzyıllardır dünya kültürünün önemli bir parçası olmuş ve dünya kültürüne çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Türklerin bu zengin kültürü, yüzyılların birikimiyle oluşmuş olan bir kültürdür. Türk halk edebiyatı da bu kültürün bir parçasıdır ve çeşitli türleriyle âdeta bir hazine niteliğindedir. Bir toplumun içerisinden çıkan edebî eserler hem dönemin estetik anlayışına ışık tutar hem de kültürel kimliğin oluşumuna ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir işlevi yerine getirirler. Masallar da bu bağlamda sözünü ettiğimiz edebî eserler içerisinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Günümüzde Türk dünyasının farklı bölgelerine baktığımızda aralarındaki mesafe fiziki anlamda uzak olsa da kültüre dair birçok şeyin ortak olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum masallarda da göze çarpmaktadır. Çalışmamızda esas amacımız Türk dünyasının iki uzak noktasında bulunarak, derin Türk kültürünün kaynaklarıyla beslenen ve şekillen Uygur ile Kıbrıs Türklerinin masallarında yer alan ortak motifleri belirlemek ve daha sonra bu motifler üzerinde inceleme yapmaktır. Bu amaçla Kıbrıs Türk halk masalları ile Uygur Türk halk masallarında yer alan bazı motifleri tespit ederek bunların taşıdığı anlamları ve kökenlerini göstermeye çalıştık. Kıbrıs Türk halk masalları ile Uygur Türk halk masallarında tespit ettiğimiz bazı motifleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Hızır, rüya, çocuksuzluk, aksakallı adam, demir, şekil değiştirme vs.

Mustafa Yeniasır

reklam

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR