Дилбар Ҳайдарова:”Bayroğimiz”

Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Mavi səma kimi dalğalanan sən,
Küləklər yanında pərvanə olsun.
Sınıq könüllərə həm ol həyan sən,
Sevgi-məhəbbətin təranə olsun!
Ehtimal yüz ildir, min il olacaq,
Tarixə verilər zər varaqları.
Millətin başında tacdır, yaxşı bax,
Parlar ürəklərdə nur çıraqları.
Yüksəl bayrağımız, alov, od kimi,
Yayıl yer üzünə, parlaq nur olub.
Sən elin qüruru, məmləkət şanı,
Bayraq götürənlər getsin, gur olub!
Dünyada şöhrətli xalqın adısan,
Əllərdə dalğalan, dama şərik sən.
Varsan, azadlığın şirin dadısan,
Sən hamıdan uca, dağ kimi diksən.
Örpəyimtək əziz, öyrəndin başa,
Körpəmtək şirinsən, qucağımdasan.
Əzizsən, atamla, anamla qoşa,
Parlayan ulduzsan, ocağımdasan.
Dünyada bayraq çox, millətlər kimi,
Sən bizim, can qədər əziz, mehriban!
Otuzbeş milyonluq millətin təbi,
Səmada dalğalan, vəsf etsin cahan!
Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran: Şahməmməd Dağlaroğlu
БАЙРОҒИМИЗ
Мовий осмон қадар ҳилпирагин сен,
Шамоллар ёнингда парвона бўлсин.
Синиқ кўнгилларни ҳам тирагин сен,
Меҳр-муҳаббатинг тарона бўлсин!
Юз йилдир эҳтимол минг йил дарагин,
Бериб турар тарих зарварақлари.
Миллат бошидаги тождир қарагин,
Дилларда порлаган нур чироқлари.
Байроғимиз юксал олов, ўт каби,
Порлагин дунёга ёруғ нур бўлиб.
Сен элнинг ғурури, мамлакат шаъни,
Байроқ кўтарганлар юрсин, зўр бўлиб!
Дунёда довруғли халқ баётисан,
Қўлларда ҳилпира,томларга чиқ сен.
Сен эркнинг, ҳурликнинг ширин тотисан,
Сен ҳаммадан баланд тоғлардай тик сан.
Сен рўмолимдай азиз, бошга ўраган,
Гўдагимдай ширин қучоғимдаги.
Азизимсан ота, онамни кўрган,
Юлдуздай порлаган ўчоғимдаги.
Дунёда байроқ кўп, миллатлар каби,
Сен бизники жондай азиз, меҳрибон.
Ўттиз беш милёнлик миллатнинг таъби,
Самода ҳилпира,олқишлар жаҳон!
Дилбар Ҳайдарова,
18.11.20.

reklam

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR